Com a treballadores i treballadors cristians afirmem la dignitat inalienable de les persones i de la classe obrera de tot el món. En aquest camí de recerca de propostes i solucions dignes de la condició humana, volem estendre la mà a tothom des de la nostra opció pels empobrits. Ho volem fer amb la responsabilitat i l’esperança que troben el fonament en Déu i en les persones, dues causes que no es poden separar mai per a qui seguim a Jesucrist.

dimecres, 16 d’abril de 2014

COMUNICAT ACCIÓ CATÒLICA JORNADA APOSTOLAT SEGLAR DE CATALUNYA

L’aportació dels moviments d’acció catòlica a la missió evangelitzadora del laïcat

Els moviments d’Acció Catòlica venim d’una llarga tradició d’organitzacions laïcals, en el sentit més profund del terme: el de moviments organitzats i dirigits per laics i laiques, compromesos en la societat. 

Vivim aquest compromís:
  • amb humilitat: perquè sabem que hi ha altres realitats d’Església que donen  resposta a les necessitats i els problemes de les persones d’avui; altres moviments, congregacions, i persones anònimes amb una fe arrelada.
  • amb fermesa: des de la conversió, la transformació interior que aporta la revisió de vida viscuda en comunitat de fe i d’amistat. Una experiència de comunitat que volem que sigui signe de l’amor del Pare.
Som moviments eclesials, que reclamem una veu dels laics més ferma i qualificada, alhora que escoltada dins l’Església.  Així mateix, reconeixem les pròpies dificultats per fer-nos escoltar en una món on el fet creient ja no és ni hegemònic ni excessivament valorat.
  • En un moment especialment difícil a causa de la crisi profunda que viuen les nostres societats:  Aportem el nostre compromís individual i col·lectiu des dels organismes i entitats amb les què col·laborem (AMPAs, sindicats, partits, cooperatives de consum, associacions de veïns, entitats pel tercer i quart món);  des de l’exercici ètic i responsable de les nostres professions, des de la família, des de les parròquies, i des dels mateixos moviments d’església als quals pertanyem.
  • Aportem una vivència de fe, una espiritualitat arrelada en el nostre dia a dia perquè reconeixem el rostre de Crist en els nostres companys creients i no creients i ens interpel·len, ens esperonen a treballar amb ells per un futur millor.
  • Aportem el nostre testimoni de persones creients  que viuen en comunitat una fe oberta, que acull, que interroga,  que respecta i que intentem viure, malgrat les limitacions, amb coherència.
Imaginem el futur amb esperança, amb voluntat de caminar junts com a Acció Catòlica, sense oblidar ni les dificultats internes viscudes ni els diferents carismes tant del món obrer com del món professional, dels infants, dels joves i dels adults, però conscients que el que ens uneix és mes profund que els que ens distingeix.  Volem anar teixint un conjunt de complicitats personals i col·lectives que ens portin a accions conjuntes fruit de reflexions compartides.

Principalment perquè també compartim molts reptes: la necessitat d’explicitar la nostra fe de forma individual i col·lectiva, la dificultat d’engrescar les noves generacions en el seguiment de Jesús, i sobretot la necessitat de donar resposta al patiment de tanta gent que avui dia sobreviu en condicions precàries, en un context global de retrocés d’un benestar que va costar tant d’aconseguir; un retrocés en sanitat, en educació, en habitatge, en treball, etc.

No podem permetre que la dignitat de tanta gent sigui menyspreada, trepitjada, no volem ser còmplices d’aquestes situacions ni restar en silenci, no volem mirar cap a una altra banda quan passem al costat de la pobresa, de la fam. Reconeixem la tasca ingent que moltes associacions d’Església fan avui per pal·liar els efectes de la crisi. On seríem sense l’esforç i el treball diari d’entitats com Càritas, Arrels, Engrunes, bancs d’aliments parroquials, i tants d’altres? Amb tot, no n’hi ha prou amb accions pal·liatives que, tot i que són necessàries a curt termini, resulten insuficients per solucionar les causes que generen el patiment. És per això que reivindiquem el valor de la política en el sentit més ampli del terme, com a mitjà per combatre les injustícies.

I, per sobre de tot, no volem que tot això siguin només paraules. Des del compromís ja present en molts aspectes de les nostres vides volem fer un pas endavant, amb la força que ens dóna el veure, el jutjar i l’actuar junts, en la llarga tradició de l’Acció Catòlica, i ens sentim cridats, com ens diu el Sant Pare a l’Evangeli Gaudium, a recuperar la frescor original de l’Evangeli, a trobar nous camins i mètodes creatius per anunciar l’alegria de la Bona Nova.

ACO, GOAC, JOC, MIJAC, Acció Catòlica General de Tarragona, MCA de Barcelona, MCJ de Barcelona - MUEC, Moviment Cristià de Professionals de Mallorca, Moviment Cristià de Professionals de Girona, Moviment de Professionals de Vic, Moviment de Professionals de Lleida, Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona.

Sant Feliu de Llobregat, 5 d’abril de 2014

Cap comentari:

Publica un comentari