Com a treballadores i treballadors cristians afirmem la dignitat inalienable de les persones i de la classe obrera de tot el món. En aquest camí de recerca de propostes i solucions dignes de la condició humana, volem estendre la mà a tothom des de la nostra opció pels empobrits. Ho volem fer amb la responsabilitat i l’esperança que troben el fonament en Déu i en les persones, dues causes que no es poden separar mai per a qui seguim a Jesucrist.

dijous, 11 d’octubre de 2018

JORNADA MUNDIAL PEL TREBALL DECENT - REPARTIR EL TREBALL PER COMPARTIR LA RIQUESA

8 D'OCTUBRE de 2018 - Església de Barcelona

150 persones es concentren a Santa Maria del Pi per reclamar un treball decent

Pobresa. Situacions precàries, d’exclusió. Sous baixos i elevada temporalitat laboral. Aquesta és la situació de prop de 400.000 persones amb feina a Catalunya. Així, sota el lema “Repartir el treball per compartir la riquesa”, unes 150 persones es van concentrar a Santa Maria del Pi. Es tracta de fer un clam contra aquestes situacions injustes. La concentració ha volgut ser una esmena a la totalitat al discurs oficial dels governants en matèria laboral. L’Església és una de les defensores del dret al treball com a garant d’una vida digna. Amb motiu, doncs, del Dia Mundial del Treball Decent, diverses entitats d’Església van fer un acte simbòlic.

Precarietat laboral 

S’observa amb preocupació com hi ha moltes persones vulnerables que encara es troben immerses en la precarietat laboral. Treballar ja no és garantia per sortir de la pobresa, ja que el 2017 un 12,2% de les persones que treballaven a Catalunya no arribaven a final de mes. Aquesta xifra s’ha vist incrementada en 0,2% en relació al 2016 i un 3,6% respecte al 2008.
El recent estudi de la Fundació Foessa “Análisis y perspectivas 2018” constata com la feina només protegeix la meitat de les llars treballadores. Aquesta dada evidencia com la qualitat de certs llocs de treball no són suficients per cobrir les necessitats d’una llar.
L’elevada temporalitat i parcialitat involuntària pressionen a la baixa els sous de les persones més vulnerables, afectant sobretot a les que duen a terme feines menys qualificades. Un dels col·lectius que posa rostre a la precarietat laboral és, per exemple, el de les treballadores domèstiques.

Mesures que es reclamen

Així, tenint en compte aquestes dades, les entitats fan una crida a construir una societat que creï llocs de treball per a tothom. Clamen l’autonomia i la disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars. Per tant, reclamen les mesures següents:
 • Polítiques actives d’ocupació, personalitzades i formatives.
 • Mesures per afavorir la conciliació laboral.
 • Sou mínim interprofessional de 1.000 € al mes.
 • Implementació total de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).
 • Qualificació i dignificació dels llocs de treball, especialment de les feines més senzilles, com és el cas de les treballadores domèstiques.
 • Eradicació del frau per garantir que les empreses paguin allò que els pertoca.
 • Solidaritat i acollida amb les persones nouvingudes que garanteixi la plena integració social.
 • Reconeixement i suport a la tasca de les entitats del tercer sector social i a les iniciatives d’economia social, cooperativa i solidària.

dimarts, 9 d’octubre de 2018

TREBALLAR PER VIURE O VIURE PER TREBALLAR? Una proposta de de l'Evangeli

Des de la Plataforma Església pel Treball Decent hem organitzat un seminari de formació sobre Doctrina Social de l'Església i món del treball. 

Sota el títol "Treballar per viure o viure per treballar? Una proposta des de l'Evangeli", i seguint els passos de veure, jutjar i actuar, farem una mirada al món del treball per prendre consciència del valor i la dignitat dels treballadors/es i del món del treball en general, tot analitzant els canvis que s’estan produint i els reptes i desafiaments que provoquen, entre ells la necessitat de la reducció de la jornada de treball perquè tothom pugui tenir una vida digna. Aprofundirem en els criteris evangèlics i en les orientacions de la Doctrina Social de l'Església avui, en relació al treball, cercant mobilitzar-nos i mobilitzar la gent del nostre entorn en la lluita per aconseguir un treball digne i decent per a tothom.

El seminari consta de 6 sessions seran en dimarts (menys la segona sessió que serà en dijous) de 19:00h a 20:30h a Cristianisme i Justícia.

Us adjuntem el díptic amb tota la informació i en el següent enllaç podreu inscriure-us (https://www.cristianismeijusticia.net/civicrm/event/info?id=272)


dimecres, 3 d’octubre de 2018

7 d'OCTUBRE - JORNADA MUNDIAL PEL TREBALL DECENTS'apropa el 7 d'octubre, Jornada Mundial pel Treball Decent.

Com anys anteriors la plataforma "Església pel treball decent" s'ha sumat a aquesta jornada i ha organitzat un acte per posar en relleu el nostre compromís per un veritable treball que dignifiqui les persones.

Enguany serà el mateix 7 d'octubre a les 12:00h a l'Església de Santa Maria del Pi. Celebrarem l'Eucaristia que donarà peu a un gest públic amb la lectura del comunicat a la plaça.  

Us informem que l'endemà, 8 d'octubre, s'obre el cicle de "Els Dilluns dels Drets Humans" amb la sessió "Cap a un treball decent: repartir la feina al segle XXI)". Aquest cicle està organitzat per Cristianisme i Justícia, Justícia i Pau, Mans Unides i Càritas (entitats membres de la plataforma Església pel treball decent).


dilluns, 21 de maig de 2018

VIII JORNADES HOMENATGE GUILLEM ROVIROSA, organitzada pel Moviment Cultural Cristià
En un món globalitzat e interdependent, en aquesta guerra entre forts i febles, on l'Església Catòlica està en combat, perseguida, defensant als empobrits, la família, el món del treball, els joves, denunciant les ideologies postmodernes, l'imperialisme internacional dels diners, què necessita l'església dels laics?

Quina formació fem els laics per fer el discerniment dels signes dels temps? Com estem fent el laïcat la formació necessària per afrontar el combat que ens demana l’Església,  per combatre el pecat i convertir les estructures personals e institucionals?

L’objectiu d’aquestes  jornades és promoure el tresor que aquell grup d’amics conversos, Rovirosa, Caterina, Malagón, Canamasas, Merino, Julián GdC... van regalar a l’Església universal per enfocar la formació i la promoció del laïcat. El Pla Cíclic i el mètode d’Enquesta ens donen criteris evangèlics per desvetllar els signes dels temps, “el descobriment de la nostra dignitat i de les nostres possibilitats com fills de Déu rescatats per Crist, per conjugar la realitat amb la doctrina de l’ Església” (Rovirosa).

Programa de la Jornada:


Dissabte 26 maig. Parròquia Sta. Eulàlia Vilapicina. BCN (10.00-13.30 h)

Moviment Cultural Cristià

dissabte, 19 de maig de 2018

UNA CRISI SOCIAL QUE FA MASSA TEMPS QUE PERDURA

Reflexionem sobre quin mercat de treball volem, i per extensió, quina societat estem construint

siluetes-perfils-caritas-barcelonaLes últimes dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) són força reveladores sobre el camí que hem triat: ha disminuït l’atur fins al 12%, però la precarietat segueix augmentant. Actualment, els contractes de menys de 7 dies són el 27% del total de contractes realitzats, les persones que fa més d’un any que són a l’atur són el 46.5% i el 50% de les persones que estan a jornada parcial voldrien fer més hores. I les persones que s’han desanimat i que han deixat de buscar feina de manera activa ascendeix ja a les quasi 30.000 persones.
La taxa d’atur pujaria del 12% fins al 20% si tinguéssim en compte les persones que volen treballar més hores i les que s’han cansat de buscar feina. 
Aquestes dades, esfereïdores per sí mateixes, no mostren el rostre, el nom i el cognom de les persones que segueixen patint els efectes de la crisi i de la precarietat d’un mercat de treball que no ofereix possibilitats perquè les persones excloses surtin de la pobresa i l’exclusió social.
Càritas pretén donar veu a aquestes persones excloses, treballadores pobres, que no poden tenir un projecte vital amb garanties i que no poden cobrir les seves necessitats bàsiques. Cal reflexionar sobre els pilars que sustenten un Estat del Benestar cada cop més minso, empobrit i que no permet a les persones desenvolupar-se amb drets i garanties a una vida digna i un treball decent.
És necessari que avancem cap a un seguit de reformes que:
 • Potenciïn l’ocupació dels col·lectius específicament afectats per la precarietat i la pobresa (joves, persones amb baixa formació, migrants).
 • Impulsin la igualtat d’oportunitats i de tracte reals entre dones i homes, perquè ser dona ja implica exclusions i desigualtats de per sé.
 • Garanteixin l’empadronament i evitar l’irregularitat sobrevinguda en el cas de les persones migrants.
 • Regulin l’ús de contractes temporals de molt curta durada.
 • Reformin les prestacions per tal que puguin donar cobertura en determinats moments on les persones es poden trobar en situació de vulnerabilitat.
 • Una nova reforma laboral, amb un major equilibri entre els drets de les persones treballadores i de les empreses.
L’1 de maig ha de seguir essent un dia de reivindicació, de denúncia a un sistema laboral que per a sortir de la crisi econòmica no està prioritzant les persones, perpetuant així una crisi social que ja fa massa temps que perdura.
Dessirée Garcia, Coordinadora del programa de formació i inserció sociolaboral de Càritas


dimarts, 15 de maig de 2018

CONSTRUÏM L'ESPERANÇA - Acte d'homenatge a Jaume Botey


El proper divendres 18 de maig a les 18h tindrà lloc un acte d'homenatge al nostre amic Jaume de la mà de totes les entitats cristianes i d'església en les que ell participava.

L'acte durarà una hora i mitja i acabarà amb un senzill piscolabis. Serà a l'Hospital de Campanya, a la Parròquia de Santa Anna - Barcelona.

Sentiu-vos tots convidats i feu arribar la invitació a qui creieu convenient.