Com a treballadores i treballadors cristians afirmem la dignitat inalienable de les persones i de la classe obrera de tot el món. En aquest camí de recerca de propostes i solucions dignes de la condició humana, volem estendre la mà a tothom des de la nostra opció pels empobrits. Ho volem fer amb la responsabilitat i l’esperança que troben el fonament en Déu i en les persones, dues causes que no es poden separar mai per a qui seguim a Jesucrist.

diumenge, 18 de maig de 2014

MANIFEST DEL CONSELL ARXIPRESTAL DE BADALONA SUD I SANT ADRIÀ DEL BESÒS
Les parròquies de l’Arxiprestat hem reflexionat aquest curs sobre la Doctrina Social de l’Església,  i més en concret  sobre la dignitat del treball. Ara volem manifestar a les nostres comunitats cristianes i també al conjunt de la ciutadania el següent:1.- Som conscients  de la situació de creixent degradació de les condicions de treball dels treballadors i treballadores en la nostra ciutat: contractes precaris, salaris indignes, horaris abusius i un atur que afecta 22.431 badalonins i badalonines, amb greus repercussions per a la vida personal i familiar especialment per a determinats col·lectius:
 • Per a aquells que ja se’ls ha acabat la prestació d’atur i es veuen abocats a la pobresa, la  marginació i l’exclusió.
 • Per als joves que van a la cerca del seu primer treball i que en no trobar-lo (al voltant del 50% dels joves) cauen en la desesperació  i la frustració davant la impossibilitat de poder realitzar-se professionalment i concretar un projecte de vida. Alguns es veuen abocats a emigrar.
 • Igualment greu és la situació en què queden moltes persones nouvingudes (34.262  a principi d’aquest any) que, en perdre el treball, sovint després d’anys d’arrelament aquí,  no poden renovar el dret de residència, o s’estronca el procés de regularització, i veuen disminuïts els seus drets en relació a la salut, educació (beques), habitatge, etc..

També des de la justícia de l’Evangeli denunciem la retallada de drets laborals, socials i democràtics, la pèrdua del poder adquisitiu que significa un empobriment generalitzat de les classes populars mentre uns pocs no deixen d’enriquir-se. Amb el papa Francesc, denunciem amb contundència, l’especulació financera emparada pel sistema que està deixant  moltes famílies sense recursos i sense llar. Denunciem la desigualtat d’oportunitats i la precarietat en què treballen alguns col·lectius de dones dedicades a les tasques de la llar i l’atenció a les persones grans, malaltes i dependents.

La Doctrina Social de l’Església defensa amb valentia que el dret al treball és un dret fonamental generador de dignitat. La societat ha de posar en valor el treball realitzat en la llar, el treball del voluntariat, i donar passes per assegurar que totes les persones com a ciutadans puguin rebre una renda bàsica garantida que els permeti viure amb dignitat. El nostres governs (l’estatal, l’autonòmic i el municipal) no  poden  abdicar de la seva funció fonamental de defensar i fer complir els drets humans  i socials bàsics.


2.-  Tenim motius de joia  en constatar  que des de les nostres parròquies i  comunitats cristianes  es donen moltes actuacions en la línia de defensa dels drets humans i del reconeixement de la dignitat de les persones en la nostra ciutat:

 • L’acollida que les parròquies donen a qualsevol persona que se’ls acosta;  la gestió de bancs d’aliments i de roba que ajuda a alleugerir la situació de pobresa de  conciutadans germans nostres.
 • En moltes parròquies i centres dependents de l’església es fa una seriosa tasca cultural i formativa enfocada a millorar la convivència i la igualtat d’oportunitats d’infants, joves i gent gran:. Centres Oberts potenciats per les parròquies de Sant Jaume, Sant Roc -Ateneu de Sant Roc-, Sant Antoni de Pàdua, Mare de Déu de la Salut i la Capella de Sant Joan Baptista, Sant Adrià, etc…. Cursos senzills d’alfabetització i de lectura, reforç educatiu, parelles lingüístiques, xerrades, escrits, itineraris,  i el Curs de Formació per al Compromís Social, promogut per l’Equip de Pastoral Obrera. També la tasca de diàleg interreligiós i pastoral gitana que es fa al barri de Sant Roc.
 • Els cursos que promou Càritas de cara a la inserció laboral: formació bàsica en electricitat, fred comercial, serveis de la llar, per recerca de feina, , etc..
 • Incomptables són les persones que visiten residències d’avis tan a Badalona com a Sant Adrià i malalts en els hospitals; treball voluntari i de suport en diferents centres, menjador social i a persones i col·lectius  compromesos en l’atenció als malalts mentals  i minusvàlids,  persones  que treballen en el camp de l’emigració creant xarxes d’acollida i d’entesa; accions solidàries amb el Tercer Món.  L’obra de Càritas és immensa no solament en la tasca d’atenció sinó  també de denúncia de les causes de la pobresa i de l’exclusió.


3.- Tot i això, hem de fer passes endavant en molts sentits
 • Per viure amb més intensitat el Manament Nou de Jesús,  a qui tenim com a model de vida, encara que cadascú l’hem de recrear segons les nostres circumstàncies i carismes: esperit comunitari, estil de vida més modest i joiós i solidari.
 • Ajudar-nos a passar d’una mentalitat que solament veu les conseqüències i actua sobre elles, amb mesures exclusivament assistencials i obres de caritat, a una mentalitat més adulta, que implica analitzar les causes de la situació i actuar també sobre elles. Això vol dir que  sense deixar les obres de misericòrdia, hem de fer opció clara i decidida per la justícia, que implica lluitar per un món que tingui unes estructures justes, és a dir, lluitar perquè el Regne de Déu creixi i es desenvolupi ara i aquí.:
 • Volem donar suport a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de la ciutat i animem als cristians a què s’impliquen activament en les seves accions per tal que no hi hagi cap família en la nostra ciutat que no disposi d’una llar digna.
 • Volem donar  suport als aturats i acomiadats i animem  els cristians a practicar la solidaritat personal i comunitària.  
 • Volem igualment  donar suport a tots aquells  que opten per impulsar una economia social a mida de  les persones, sense explotació, autogestionada, on treballar signifiqui gaudir i realitzar-se, on es visquin els valors comunitaris i de cooperació.
 • Animem als cristians de les nostres parròquies i comunitats a conèixer en profunditat les condicions de vida de les persones que viuen en els nostres barris i les condicions en què treballen, a denunciar qualsevol situació d’injustícia  i a implicar-se en la seva resolució en plataformes col·lectives del moviment obrer i del moviment cívic: associacions de veïns, entitats professionals, sindicats, comitès d’empresa, etc.
 • Us animem igualment a què no deixeu d’implicar-vos en el camp de la política, d’una política honrada, realitzada sempre en favor del bé comú i especialment dels més desvalguts.
 • Us animem finalment  a participar activament en l’Equip de Pastoral Obrera de l’Arxiprestat per ajudar a  créixer, a nivell personal i comunitari, en consciència i compromís  social. Això facilitarà  que els treballadors i treballadores de la nostra ciutat  puguin retrobar-se amb Jesucrist i acostar-se a l’Església perquè veuen que aquesta és sensible i propera als seus problemes.Parròquies de Badalona i Sant Adrià, Pasqua del 2014

dijous, 15 de maig de 2014

LA DIGNITAT DEL TREBALL, TROBADA DE JUSTÍCIA I PAU


El proper dissabte 24 de maig, a Badalona, tindrà lloc la Trobada de Justícia i Pau de Catalunya i Balears. Enguany se centrarà en el treball digne com gran prioritat social. 

En el següent enllaç trobareu tota la informació:


Els interessats es poden inscriure enviant un simple mail premsa@justiciaipau.org

Animeu-vos a participar!!!!

dimecres, 14 de maig de 2014

40 ANYS DE LA TRAGÈDIA DE HAISSA, A BADALONA
Aquest proper dissabte, 17 de maig de 2014, a les 12 de migdia un grup de ciutadans, ciutadanes i entitats encapçalades per l'Escola d'art i superior de Disseny Pau Gargallo i la Fundació Ateneu Sant Roc realitzaran una ofrena floral en record de les víctimes de Haissa (antiga fàbrica tèxtil a Badalona), que dissabte farà justament quaranta anys de la tragèdia. L'acte serà a la Plaça Rosalia de Castro/Plaça dels Treballadors de la Haissa


diumenge, 11 de maig de 2014

MANIFEST SOBRE LES ELECCIONS EUROPEES 2014

CARITAS, CONFER, HOAC,
JUSTICIA Y PAZ y AEFJ (África-Europa Fe-Justicia)
ANIMAN A LA MASIVA PARTICIPACIÓN
EN LAS ELECCIONES EUROPEAS


El próximo 25 de mayo los españoles estamos convocados a elegir 54 de los 751 diputados que compondrán el nuevo Parlamento Europeo y que representarán a unos 490 millones de ciudadanos europeos (28 países miembros). En estas elecciones, el nuevo Parlamento estrena mayores competencias: elige al Presidente de la Comisión, tiene que aprobar al conjunto de los miembros que propone el Consejo Europeo para formar la Comisión y puede destituir a la Comisión mediante una moción de censura.
El gran reto al que se enfrentan los ciudadanos europeos es, por un lado, la desinformación acerca de las instituciones, funcionamiento y repercusiones de lo que se realiza, día tras día, en la Unión Europea, unido al casi total desinterés por lo que en la UE se debate.
Desde nuestra común identidad cristiana y a la luz del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, animamos a todos los votantes a tomar conciencia de la importancia de este momento,  donde con nuestro voto podemos construir una Europa más justa y solidaria con las personas y los países más débiles y vulnerables.
La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) anima, con motivo de la convocatoria de las elecciones al Parlamento europeo, a configurar Europa como una comunidad de solidaridad y responsabilidad, basada en un modelo de economía social de mercado en el que no solo prime la economía y donde tengan la debida importancia la moral, la política y la voluntad decidida de preservar los derechos fundamentales de todas las personas.
Nuestras organizaciones consideran necesario apostar decididamente por una Europa comprometida con una justicia económica y social universal, dispuesta a:
 • Establecer un marco de protección de los derechos económicos y sociales,  e impulsar políticas de lucha contra el desempleo -especialmente el juvenil y el de larga duración- orientado a la creación de puestos de trabajo dignos para todos.
 • Promover la reducción de la pobreza y la exclusión social a través de instrumentos como el salario mínimo interprofesional y una renta básica familiar.
 • Reforzar la cooperación a favor del desarrollo económico, los derechos humanos y la democracia tanto en los países más pobres como en los de nuestro entorno.
 • Adoptar políticas que mejoren la regulación de los mercados financieros, a fin de frenar la especulación y la evasión fiscal, favorecer su transparencia y su adecuación a la economía real y productiva, promoviendo la desaparición de los paraísos fiscales y el secreto bancario, y aplicando impuestos a las operaciones financieras internacionales.
 • Impulsar normativas y políticas que aseguren mayor respeto del medio ambiente, la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.
 • Promover una reforma del sistema económico-financiero global, a fin de ponerlo verdaderamente al servicio del bien común universal, favoreciendo la creación de una autoridad política democrática universal que lo haga posible

Así mismo, consideramos que Europa no puede renunciar a un mayor compromiso con los derechos humanos, base del respeto de la dignidad de la persona. Entre otros retos, es urgente garantizar los derechos humanos de los migrantes y reforzar la lucha contra la trata de personas, evitando la mortalidad en el mar y las fronteras, estableciendo vías efectivas y realistas para la inmigración laboral efectivas y realistas para la inmigración laboral y el asilo en Europa, impulsando la integración social y luchando contra el racismo y la xenofobia.
Es necesario, además, que todos los países europeos trabajen por una paz universal promoviendo el desarme y el control del comercio de armas.
Los problemas y retos a los que se enfrenta Europa son muchos y muy complejos.
La construcción de Europa como un gran espacio de integración política y económica, de justicia social, de promoción del desarrollo humano integral y de la paz, con vocación de referencia mundial, es una meta irrenunciable a la que todos debemos contribuir ejerciendo nuestro derecho a votar.
Por ello, como creyentes y como hombres y mujeres de buena voluntad, no podemos permanecer indiferentes ante estas elecciones, tras la excusa de lo complicado de las instituciones, del desencanto generalizado o del sentimiento negativo de que “nada vale la pena”.

Invitamos a toda la ciudadanía a participar, a través de las urnas, en la construcción de otra Europa más acogedora y más justa, y a asumir un compromiso activo en la defensa de los derechos de los últimos y no atendidos por parte de las estructuras legislativas y ejecutivas de la UE.

divendres, 9 de maig de 2014

LA PASTORAL OBRERA CELEBRA EL PRIMER DE MAIG

El passat 1 de maig celebràvem la Jornada Internacional de les persones treballadores. 


Entorn d'aquesta jornada els moviments de la Pastoral Obrera van realitzar diversos actes: la JOC va fer el seu tradicional concert, enguany celebràvem el XXè!!! i la GOAC el seu popular dinar de Germanor.
Tampoc vam deixar de participar de les convocatòries de les diferents manifestacions...
També com a delegació vam organitzar la seva celebració diocesana del Primer de Maig, que enguany va ser el passat 3 de maig, a les 18h a l'Esgléisa de Sant Paulí de Nola, al barri del Besós. Sota el lema "D'aquí o de fora, som classe treballadora", vam compartir testitmonis de persones immigrades, de la seva vivència laboral i personal. En aquest enllaç podreu veure un video que recull l'acte (Celebració diocesana del 1er de Maig de la POB)