Com a treballadores i treballadors cristians afirmem la dignitat inalienable de les persones i de la classe obrera de tot el món. En aquest camí de recerca de propostes i solucions dignes de la condició humana, volem estendre la mà a tothom des de la nostra opció pels empobrits. Ho volem fer amb la responsabilitat i l’esperança que troben el fonament en Déu i en les persones, dues causes que no es poden separar mai per a qui seguim a Jesucrist.

diumenge, 18 de maig de 2014

MANIFEST DEL CONSELL ARXIPRESTAL DE BADALONA SUD I SANT ADRIÀ DEL BESÒS
Les parròquies de l’Arxiprestat hem reflexionat aquest curs sobre la Doctrina Social de l’Església,  i més en concret  sobre la dignitat del treball. Ara volem manifestar a les nostres comunitats cristianes i també al conjunt de la ciutadania el següent:1.- Som conscients  de la situació de creixent degradació de les condicions de treball dels treballadors i treballadores en la nostra ciutat: contractes precaris, salaris indignes, horaris abusius i un atur que afecta 22.431 badalonins i badalonines, amb greus repercussions per a la vida personal i familiar especialment per a determinats col·lectius:
 • Per a aquells que ja se’ls ha acabat la prestació d’atur i es veuen abocats a la pobresa, la  marginació i l’exclusió.
 • Per als joves que van a la cerca del seu primer treball i que en no trobar-lo (al voltant del 50% dels joves) cauen en la desesperació  i la frustració davant la impossibilitat de poder realitzar-se professionalment i concretar un projecte de vida. Alguns es veuen abocats a emigrar.
 • Igualment greu és la situació en què queden moltes persones nouvingudes (34.262  a principi d’aquest any) que, en perdre el treball, sovint després d’anys d’arrelament aquí,  no poden renovar el dret de residència, o s’estronca el procés de regularització, i veuen disminuïts els seus drets en relació a la salut, educació (beques), habitatge, etc..

També des de la justícia de l’Evangeli denunciem la retallada de drets laborals, socials i democràtics, la pèrdua del poder adquisitiu que significa un empobriment generalitzat de les classes populars mentre uns pocs no deixen d’enriquir-se. Amb el papa Francesc, denunciem amb contundència, l’especulació financera emparada pel sistema que està deixant  moltes famílies sense recursos i sense llar. Denunciem la desigualtat d’oportunitats i la precarietat en què treballen alguns col·lectius de dones dedicades a les tasques de la llar i l’atenció a les persones grans, malaltes i dependents.

La Doctrina Social de l’Església defensa amb valentia que el dret al treball és un dret fonamental generador de dignitat. La societat ha de posar en valor el treball realitzat en la llar, el treball del voluntariat, i donar passes per assegurar que totes les persones com a ciutadans puguin rebre una renda bàsica garantida que els permeti viure amb dignitat. El nostres governs (l’estatal, l’autonòmic i el municipal) no  poden  abdicar de la seva funció fonamental de defensar i fer complir els drets humans  i socials bàsics.


2.-  Tenim motius de joia  en constatar  que des de les nostres parròquies i  comunitats cristianes  es donen moltes actuacions en la línia de defensa dels drets humans i del reconeixement de la dignitat de les persones en la nostra ciutat:

 • L’acollida que les parròquies donen a qualsevol persona que se’ls acosta;  la gestió de bancs d’aliments i de roba que ajuda a alleugerir la situació de pobresa de  conciutadans germans nostres.
 • En moltes parròquies i centres dependents de l’església es fa una seriosa tasca cultural i formativa enfocada a millorar la convivència i la igualtat d’oportunitats d’infants, joves i gent gran:. Centres Oberts potenciats per les parròquies de Sant Jaume, Sant Roc -Ateneu de Sant Roc-, Sant Antoni de Pàdua, Mare de Déu de la Salut i la Capella de Sant Joan Baptista, Sant Adrià, etc…. Cursos senzills d’alfabetització i de lectura, reforç educatiu, parelles lingüístiques, xerrades, escrits, itineraris,  i el Curs de Formació per al Compromís Social, promogut per l’Equip de Pastoral Obrera. També la tasca de diàleg interreligiós i pastoral gitana que es fa al barri de Sant Roc.
 • Els cursos que promou Càritas de cara a la inserció laboral: formació bàsica en electricitat, fred comercial, serveis de la llar, per recerca de feina, , etc..
 • Incomptables són les persones que visiten residències d’avis tan a Badalona com a Sant Adrià i malalts en els hospitals; treball voluntari i de suport en diferents centres, menjador social i a persones i col·lectius  compromesos en l’atenció als malalts mentals  i minusvàlids,  persones  que treballen en el camp de l’emigració creant xarxes d’acollida i d’entesa; accions solidàries amb el Tercer Món.  L’obra de Càritas és immensa no solament en la tasca d’atenció sinó  també de denúncia de les causes de la pobresa i de l’exclusió.


3.- Tot i això, hem de fer passes endavant en molts sentits
 • Per viure amb més intensitat el Manament Nou de Jesús,  a qui tenim com a model de vida, encara que cadascú l’hem de recrear segons les nostres circumstàncies i carismes: esperit comunitari, estil de vida més modest i joiós i solidari.
 • Ajudar-nos a passar d’una mentalitat que solament veu les conseqüències i actua sobre elles, amb mesures exclusivament assistencials i obres de caritat, a una mentalitat més adulta, que implica analitzar les causes de la situació i actuar també sobre elles. Això vol dir que  sense deixar les obres de misericòrdia, hem de fer opció clara i decidida per la justícia, que implica lluitar per un món que tingui unes estructures justes, és a dir, lluitar perquè el Regne de Déu creixi i es desenvolupi ara i aquí.:
 • Volem donar suport a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de la ciutat i animem als cristians a què s’impliquen activament en les seves accions per tal que no hi hagi cap família en la nostra ciutat que no disposi d’una llar digna.
 • Volem donar  suport als aturats i acomiadats i animem  els cristians a practicar la solidaritat personal i comunitària.  
 • Volem igualment  donar suport a tots aquells  que opten per impulsar una economia social a mida de  les persones, sense explotació, autogestionada, on treballar signifiqui gaudir i realitzar-se, on es visquin els valors comunitaris i de cooperació.
 • Animem als cristians de les nostres parròquies i comunitats a conèixer en profunditat les condicions de vida de les persones que viuen en els nostres barris i les condicions en què treballen, a denunciar qualsevol situació d’injustícia  i a implicar-se en la seva resolució en plataformes col·lectives del moviment obrer i del moviment cívic: associacions de veïns, entitats professionals, sindicats, comitès d’empresa, etc.
 • Us animem igualment a què no deixeu d’implicar-vos en el camp de la política, d’una política honrada, realitzada sempre en favor del bé comú i especialment dels més desvalguts.
 • Us animem finalment  a participar activament en l’Equip de Pastoral Obrera de l’Arxiprestat per ajudar a  créixer, a nivell personal i comunitari, en consciència i compromís  social. Això facilitarà  que els treballadors i treballadores de la nostra ciutat  puguin retrobar-se amb Jesucrist i acostar-se a l’Església perquè veuen que aquesta és sensible i propera als seus problemes.Parròquies de Badalona i Sant Adrià, Pasqua del 2014

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada