Com a treballadores i treballadors cristians afirmem la dignitat inalienable de les persones i de la classe obrera de tot el món. En aquest camí de recerca de propostes i solucions dignes de la condició humana, volem estendre la mà a tothom des de la nostra opció pels empobrits. Ho volem fer amb la responsabilitat i l’esperança que troben el fonament en Déu i en les persones, dues causes que no es poden separar mai per a qui seguim a Jesucrist.

dijous, 10 de novembre de 2011

"NINGÚ SENSE MENJAR NI HABITATGE"

“NINGÚ SENSE MENJAR NI HABITATGE”
Nota de premsa del Col·lectiu de Capellans Obrers dels Països
Catalans

El Col·lectiu de Capellans obrers dels Països Catalans, que viu els sofriments diaris de les persones que estan patint més fortament les conseqüències de la crisi, reunits a La Selva del Camp en la seva 34ª trobada anual, vol expressar la seva protesta més ferma davant la progressiva destrucció dels drets socials i laborals, concretada en retallades de les prestacions, per exemple: el Programa de la Renda Mínima (PIRMI) i les retallades en ajuts als menjadors escolars.
Són moltes ja les famílies que no tenen cap ingrés. La mateixa Conselleria de Treball ha manifestat que, en un breu termini, el 70% dels que tenen subsidi d’atur en quedaran sense. Paral·lelament els beneficis de les grans empreses s’han augmentat un 20% i no s’ha pres cap mesura contra el permanent frau fiscal (fixat a Catalunya en 800.000 €). D’aquesta manera la crisi recau, fonamentalment, en les classes populars.
Davant aquestes dades considerem immoral qualsevol retallada de les prestacions socials, i irresponsables els politics que no prenen les mesures necessàries per aturar-ho. També demanem responsabilitats penals per als professionals que tenen sous obscens, o que han rebut indemnitzacions milionàries o pensions vitalícies en deixar entitats financeres causants, elles mateixes, en part, d’aquesta crisi.
Demanem, en canvi, que es posin les mesures econòmiques i legals necessàries per complir el que diu l’article 24.3 del nou Estatut de Catalunya respecte al salari ciutadà.
Cap ciutadà sense menjar ni habitatge.
Finalment, aquest col·lectiu esperava unes paraules de denúncia o protesta per part de la nostra jerarquia. Contràriament, davant les properes eleccions generals, la Conferència Episcopal ha fet pública una nota en que no té present la realitat social i, en canvi, condemna l’exercici d’alguns dels drets democràtics, reconeguts i exercits, que ja estaven legislats.La Selva del Camp 6 de novembre de 2011

divendres, 14 d’octubre de 2011

"DE LA INDIGNACIÓ A L'ACCIÓ"


EN COMUNIÓ I TREBALLANT ACTIVAMENT PER LA JUSTÍCIA EN EL MÓN OBRER

“El treball decent és essencial per al benestar de les persones. A més de generar un ingrés... el treball decent sintetitza les aspiracions dels individus durant la seva vida laboral” (OIT)

Els i les militants de la GOAC -Germanor Obrera d’Acció Catòlica- en assemblea els dies 8 i 9 d’octubre per a definir les línies d’acció i treball del nostre compromís per al proper bienni, volem manifestar:

1r. Veiem que les treballadores i els treballadors ens trobem en un moment molt greu d’injustícies acumulades i que hi ha una sensació generalitzada d’incertesa i desconcert. Moltes llars obreres estan envaïdes per l’atur, la precarietat, problemes amb l’habitatge... a conseqüència de les mesures aplicades pels gestors del sistema per “sortir de la crisi”.

Veiem la contradicció que representa que s’estiguin rescatant els bancs, quan ha estat el capital financer un responsable de gran pes en aquesta situació.

Veiem que els diners públics s’adrecen a aquests poderosos i no a les despeses socials tant i tant necessàries.

2n. La nostra anàlisi ens diu que el sistema vol deteriorar la noció de justícia.
Vol atrapar les nostres consciències: dividir-nos, que no estiguem per l’altri, insolidaritzar-nos.
Vol fracturar la dimensió política i social de les persones.
La nostra anàlisi també ens diu que hi ha un perill terrible de que fermenti l’esperit xenòfob, racista i fins i tot feixista.
Però molta gent s’està/ens estem resistint a aquests despropòsits neoliberals.

3r. Reiterem la nostra unió amb totes les persones indignades, crítiques amb aquesta situació, i junt amb elles, continuarem lluitant per la construcció d’una societat on regni la justícia social.

Tot això ho volem fer possible compartint la necessària i profunda esperança que ens ve de l’experiència comunitària que vivim com a cristians i cristianes.

Aprofitem aquest comunicat per animar a tothom a participar activament en la manifestació internacional i unitària del 15 d’octubre, organitzada sota el lema “De la indignació a l’acció”. A Barcelona tindrà lloc a la pl. Catalunya, a les 17 hores.

D’altra banda, convidem a fer una reflexió sobre les properes eleccions del 20 de novembre, per tal d’actuar amb coherència.


Cabrera de Mar, 09 d’octubre de 2011

dimecres, 21 de setembre de 2011

"COSTOS HUMANOS Y DESAFÍOS MORALES DE UNA ECONOMÍA QUEBRADA"

Amb motiu del Dia del Treball, la Conferència Episcopal de Bisbes Catòlics dels Estats Units, ha fet una declaració sobre "Costos humanos i desafíos morales de una economía quebrada", que val la pena llegir.
Declaración del Día del Trabajo
Costos humanos y
desafíos morales de una economía quebrada


Mons. Stephen E. Blaire
Obispo de Stockton
Presidente del Comité de Justicia Nacional y Desarrollo Humano
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos
5 de septiembre de 2011Cada año, los estadounidenses celebramos el Día del Trabajo como un feriado nacional para honrar a los trabajadores. Este año, sin embargo, es menos un tiempo de celebración que un tiempo para la reflexión y la acción en lo relativo a la crisis económica y a las dificultades que sufren los trabajadores y sus familias. Para los católicos, también es una oportunidad para recordar las enseñanzas de la doctrina social católica sobre la dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores. En este Día del Trabajo, los datos económicos son crudos y los costos humanos son reales: millones de nuestros hermanos y hermanas no tienen trabajo, crían a sus hijos en la pobreza y viven obsesionados por el miedo a perder su seguridad económica. Estos problemas no se limitan a lo económico, son tragedias humanas, desafíos morales y pruebas para nuestra fe.Al acercarnos al Día del Trabajo 2011, más de 9 por ciento de los estadounidenses está buscando empleo y no lo encuentra. Otros trabajadores temen perder sus puestos. El desempleo es mucho más alto para los afroamericanos y los hispanos. Para muchos, los salarios no aumentan el mismo paso que el costo de la vida. Numerosas familias han perdido sus hogares, mientras otras deben por sus casas más dinero de lo que valen. Los trabajadores sindicalizados son parte de un movimiento trabajador menor y sufren los esfuerzos por restringir los derechos de negociación colectiva. Pasar hambre y no tener techo es moneda corriente para muchos niños. La mayoría de los estadounidenses teme que nuestra nación y nuestra economía se encaminan en una dirección equivocada. Muchos se sienten confundidos y consternados por la polarización respecto a cómo nuestra nación puede trabajar unida para lidiar con el desempleo y la disminución de los salarios, las deudas y los déficit, el estancamiento económico y las crisis financieras mundiales. Los trabajadores tienen razón en sentir preocupación y miedo por el futuro. Estas realidades están en el corazón de las preocupaciones y oraciones de la Iglesia en este Día del Trabajo. Como insistió el Concilio Vaticano II: las ‘tristezas y las angustias’ de los hombres de nuestro tiempo, "sobre todo de los pobres y de cuantos sufren... son tristezas y angustias de los discípulos de Cristo" (Gaudium et spes, 1).


Todos estos desafíos tienen dimensiones económicas y financieras, pero inevitablemente también tienen costos humanos y morales. Este Día del Trabajo debemos ir más allá de los indicadores económicos, de los descalabros bursátiles y de los conflictos políticos, para centrarnos en las cargas, a menudo invisibles, que llevan los trabajadores promedio y sus familias, muchos de los cuales son perjudicados, desalentados y dejados atrás por esta economía.


Hace ciento veinte años, en la época de la Revolución Industrial, los trabajadores también enfrentaron grandes dificultades. El Papa León XIII, en su pionera encíclica Rerum novarum, identificó la situación de los obreros como el desafío moral clave de su época. Esta carta ha sido la piedra angular de la doctrina social católica por más de un siglo y es fuente de inspiración de la declaración del Día del 2


Trabajo de este año. Esta oportuna encíclica elevó la dignidad inherente de los obreros, en medio de grandes cambios económicos. La poderosa carta del Papa León rechazó el capitalismo salvaje que privaría a los obreros de la dignidad humana otorgada por Dios, y también el peligroso socialismo que le daría poder al Estado sobre todo lo demás y destruiría la iniciativa humana. Esta encíclica es famosa por el profético llamado de León XIII a la Iglesia pidiendo el apoyo de las asociaciones de obreros para proteger a los trabajadores y velar por el bien común.


Los costos humanos de una economía quebrada


Cuando vemos la situación de los desempleados y de muchos trabajadores, no solo vemos a individuos en crisis económica, sino a familias y comunidades enteras que sufren. Vemos una sociedad que no puede usar el talento y la energía de toda la gente que puede y debe trabajar. Vemos una nación que no puede asegurarle a la gente que trabaja mucho todos los días que sus salarios y prestaciones puedan mantener a una familia dignamente. Vemos un lugar de trabajo en el que muchos tienen poca participación y no sienten que están contribuyendo a un proyecto común o al bien común. Una economía que no puede ofrecer empleos, sueldos decentes, beneficios sociales ni un sentido de participación y contribución a sus trabajadores, está quebrada. Los signos de esta economía quebrada están a nuestro alrededor:• Casi 14 millones de trabajadores están desempleados. Vemos los relatos y las fotos de cientos, incluso miles, haciendo fila para tener la oportunidad de solicitar un empleo. Actualmente hay más de cuatro desempleados por cada puesto vacante. Muchos se han dado por vencidos y han dejado de buscar empleo.
• Hay cada vez más niños (más de 15 millones) y familias que viven en la pobreza. Esto no significa que les falta el videojuego que está de moda, significa que les faltan recursos para cubrir las necesidades básicas: alimento, vivienda, ropa y demás.
• Los jóvenes se gradúan de la universidad con una deuda considerable y casi sin posibilidades de obtener un trabajo. Millones más, sin educación superior o capacitación especializada, son empujados a los márgenes de la vida económica. Casi la mitad de los desempleados no ha tenido empleo en más de seis meses, y muchos han perdido la esperanza de encontrar trabajo.
• Nuestra nación enfrenta un déficit insostenible y una deuda cada vez mayor, que agobiará a nuestros hijos por décadas.
• Está creciendo la brecha de riqueza e ingresos entre los pocos relativamente prósperos y los muchos que sufren carencias.
• El crecimiento económico es tan lento que nuestra nación no se recupera de la crisis económica, y a los empleadores y a los empleados les cuesta encontrar oportunidades y corresponder a ellas.
• Las tensiones económicas dividen y polarizan aun más nuestra nación y nuestra vida pública con ataques a los sindicatos, inmigrantes y grupos vulnerables.
• La fragilidad e inestabilidad económica aumentan el miedo, la incertidumbre y la inseguridad de los jubilados, de las familias y de las empresas.
• La economía global está perjudicando a la gente más pobre de los lugares más pobres del planeta, generando cada vez más hambre, inanición y desesperanza.
• El estancamiento económico restringe la creatividad, la iniciativa y la inversión de quienes podrían mejorar el panorama pero que hoy están cautivos de las exigencias por generar ganancias a corto plazo, de la incertidumbre y otras obstáculos.

Estos fracasos y problemas no son solo económicos, sino también éticos. No son solo institucionales, sino también personales. La economía es una interacción increíblemente compleja entre mercados, intereses, instituciones y estructuras en manos de gente que toma innumerables decisiones en base a diversas obligaciones, expectativas, intenciones y opciones. Las instituciones financieras que se suponían responsables, no lo fueron. Algunas buscaron ganancias a corto plazo e ignoraron las consecuencias del largo plazo. Algunos individuos también tomaron decisiones irresponsables, dejando que su deseo por las cosas, la avaricia y la envidia nublaran su criterio y su capacidad financiera. Como resultado, la gente perdió empleos, viviendas, ahorros, fondos para la jubilación y mucho más. Es más, se perdió la confianza. Todavía estamos pagando los tremendos costos económicos y morales de estos fracasos. La deshonestidad, la irresponsabilidad y la corrupción deben dar paso a la integridad, la responsabilidad y a lo que el Papa Benedicto llama el principio de "gratuidad", un tipo de generosidad que se centra en el bien de los demás y en el bien común. Como dijo en su encíclica Caritas in veritate: "Sin formas... de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Hoy, precisamente esta confianza ha fallado, y esta pérdida de confianza es algo realmente grave" (35).Doctrina de la iglesia sobre el trabajo y los trabajadoresNuestra fe nos ofrece una manera especial de ver esta economía quebrada. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta el ejemplo de la Iglesia primitiva que leemos en el Nuevo Testamento, aprendemos que Dios se interesa por los pobres y los vulnerables, y que mide la fe de la comunidad por cómo ésta trata a los marginados. En su paso por la tierra, Jesús nos enseñó el significado de la dignidad del trabajo y dijo que seremos juzgados por nuestra respuesta a los "más pequeños" (Mt 25). Los cristianos necesitamos estudiar detenidamente lo que Jesús enseñó sobre el uso del dinero y de la riqueza, sobre un espíritu de corresponsabilidad y desapego, sobre la búsqueda de la justicia, sobre el cuidado de los necesitados y sobre el llamado a buscar y construir el Reino de Dios. Nuestra Iglesia, basada en estos valores de la Sagrada Escritura, se ha centrado en el trabajo, en los obreros y en la justicia económica en una serie de encíclicas papales, comenzando con la Rerum novarum.


Esta larga tradición sitúa el trabajo en el centro de la vida social y económica. En el marco de la doctrina católica, el trabajo tiene dignidad inherente porque nos ayuda no solo a cubrir nuestras necesidades y mantener a nuestras familias, sino también a participar de la creación de Dios y contribuir al bien común. La gente necesita trabajar no solo para pagar las cuentas, poner comida en la mesa y tener donde vivir, sino también para expresar su dignidad humana, y enriquecer y fortalecer la comunidad (Gaudium et spes, 34). El trabajo representa "la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible" (Catecismo de la Iglesia Católica, 378).


Durante el último siglo, la Iglesia ha advertido una y otra vez sobre los peligros morales, espirituales y económicos del desempleo generalizado. Según el Catecismo: "La privación de empleo... es casi siempre para su víctima un atentado contra su dignidad y una amenaza para el equilibrio de la vida. Además del daño personal padecido, de esa privación se derivan riesgos numerosos para su hogar" (2436). Uno de los aspectos más alarmantes del debate público actual es la escasez del enfoque en el desempleo generalizado y en qué hacer para que la gente consiga empleo. En Gaudium et spes, el Concilio Vaticano II declaró que "es deber de la sociedad... ayudar, según sus propias circunstancias, a los ciudadanos para que puedan encontrar la oportunidad de un trabajo suficiente" (67). Como nos advierte el Papa Benedicto: "El estar sin trabajo durante mucho tiempo, o la dependencia prolongada de la asistencia pública o privada, mina la libertad y la creatividad de la persona y sus relaciones familiares 4
y sociales, con graves daños en el plano psicológico y espiritual" (Caritas in veritate, 25). Una sociedad que no puede usar el trabajo y la creatividad de tantos de sus miembros fracasa económica y éticamente.Los trabajadores y sus sindicatos: afirmación y desafíoDesde la Rerum novarum, la Iglesia ha apoyado sistemáticamente los esfuerzos de los obreros por unirse para defender sus derechos y proteger su dignidad. El Papa León XIII enseñó que el derecho de los obreros a afiliarse a un sindicato se basa en un derecho natural y es, por tanto, obligación del gobierno garantizarlo y no conculcarlo (Rerum novarum, 35). Esta enseñanza ha sido ratificada sistemáticamente por sus sucesores. El Papa Juan Pablo II, en su poderosa encíclica Laborem exercens, observó que los sindicatos tienen como finalidad la "defensa de los intereses existenciales de los trabajadores en todos los sectores, en que entran en juego sus derechos... Son un elemento indispensable de la vida social, especialmente en las sociedades modernas industrializadas" (20). Más recientemente, en Caritas in veritate, el Papa Benedicto XVI dijo: "la invitación de la doctrina social de la Iglesia, empezando por la Rerum novarum, a dar vida a asociaciones de trabajadores para defender sus propios derechos ha de ser respetada, hoy más que ayer…" (25).


Ha habido algunos esfuerzos, como parte de conflictos más amplios sobre los presupuestos estatales, por eliminar o restringir los derechos de los trabajadores a la negociación colectiva, así como limitar el papel de los sindicatos. Obispos en Wisconsin, Ohio y en otros lugares han subrayado fiel y cuidadosamente la enseñanza de la doctrina católica respecto a los derechos de los obreros, sugiriendo que las épocas difíciles no deben llevarnos a ignorar los derechos legítimos de los obreros. Sin por ello refrendar todas las tácticas de los sindicatos ni todos los resultados de las negociaciones colectivas, la Iglesia ratifica los derechos de los obreros en los ámbitos público y privado a formar un sindicato o afiliarse a uno, a la negociación colectiva y a tener voz en los centros de trabajo.


La relación de la Iglesia con el movimiento obrero es a la vez de apoyo y cuestionamiento. Nuestra Iglesia continúa enseñando que los sindicatos son un instrumento eficaz para proteger la dignidad del trabajo y los derechos de los obreros. En el mejor de los casos, los sindicatos son importantes no solo por la protección económica y los beneficios que pueden ofrecer a sus miembros, sino por la voz y participación que pueden ofrecer a los trabajadores. Son importantes no solo por lo que logran por sus miembros, sino también por su contribución a toda la sociedad.


Esto no significa que todo resultado de negociaciones sea responsable ni que todas las acciones de determinados sindicatos –o de los empleadores– ameriten apoyo. Los sindicatos, al igual que otras instituciones humanas, pueden ser mal utilizados o abusar de su función. La Iglesia ha instado a los líderes del movimiento obrero a evitar las tentaciones de una excesiva inclinación partidarista y de la búsqueda de intereses mezquinos. Los trabajadores y sus sindicatos, lo mismo que los empleadores y sus empresas, tienen la responsabilidad de buscar el bien común y no atender solo a sus propios intereses económicos, políticos o institucionales.


La enseñanza de que los trabajadores tienen derecho a formar sindicatos o afiliarse a otras asociaciones sin interferencia o intimidación es contundente y sistemática. Al mismo tiempo, algunos sindicatos en algunos lugares han adoptado posturas públicas que la Iglesia no puede apoyar –y que muchos de sus miembros tampoco apoyan– que poco tienen que ver con el trabajo o con los derechos de los obreros. Los dirigentes de la Iglesia y del movimiento obrero no pueden evitar estas diferencias, pero deberían tratarlas en un diálogo franco y respetuoso. Esto no debe impedir que trabajen por separado y juntos para 5
defender las prioridades comunes de proteger los derechos de los trabajadores, de abogar por la justicia social y económica y de vencer la pobreza y crear oportunidades económicas para todos.Solidaridad con los pobres y vulnerablesEn este Día del Trabajo, nuestra nación enfrenta un debate polémico y necesario sobre cómo reducir la deuda insostenible y los déficit, promover y fortalecer la economía, crear puestos de trabajo y reducir la pobreza. En este continuo debate sobre cómo distribuir exiguos recursos y compartir los sacrificios y las cargas, nuestra fe ofrece un claro criterio moral: poner en primer lugar los pobres y vulnerables.


Es por esto que los obispos católicos de los Estados Unidos se han unido con otras iglesias cristianas en una iniciativa sin precedentes para formar un "Círculo de Protección" para defender, mejorar y fortalecer programas esenciales que protegen la vida y la dignidad de los pobres y vulnerables. La declaración llama a evaluar "cada propuesta presupuestaria en base a cómo trata a quienes Jesús llamó ‘los más pequeños’ (Mt 25,45)". Estos líderes cristianos también insisten:Una tarea fundamental es crear trabajos y estimular el crecimiento económico. Un trabajo decente con un sueldo decente es el mejor camino para salir de la pobreza, y recuperar el crecimiento es una poderosa manera de reducir los déficit.En nuestras cartas al Congreso, los obispos escribimos como pastores y maestros, no como expertos ni afiliados a algún partido. Reconocemos la obligación de poner en orden nuestra casa financiera y sugerimos que:Un marco justo para futuros presupuestos no puede basarse en recortes desproporcionados en servicios esenciales para los pobres. Requiere que todos compartamos los sacrificios, incluyendo un aumento adecuado de los ingresos, la eliminación de gastos militares innecesarios y afrontar, en lo posible, los costos a largo plazo de seguro medico y programas de retiro.Pensamos que es una medida moral de este debate presupuestario no es qué partido gana o qué intereses poderosos vencen, sino cómo los desempleados, los hambrientos, los sin techo y los pobres son tratados. Sus voces suelen no escucharse en estos debates, pero ellos tienen el reclamo moral más convincente en nuestra conciencia y en nuestros recursos comunes.


Marco católico para la vida económicaPara reconstruir la confianza en la vida económica, responder al sufrimiento de los desempleados y los miedos de tanta gente en nuestra nación, nuestra fe católica nos ofrece un conjunto de directrices morales claras en un Marco católico para la vida económica. Este útil marco insiste: "La economía existe para la persona, no la persona para la economía" y hace eco a la voz del Papa Juan Pablo II:la tradición católica llama a "una sociedad basada en el trabajo libre, en la empresa y en la participación" que no "se opone al mercado, sino que exige que éste sea controlado oportunamente por las fuerzas sociales y por el Estado, de manera que se garantice la satisfacción de las exigencias fundamentales de toda la sociedad (Centesimus annus, 35).6Para seguir adelante: la búsqueda de la acción común


Algunas veces los problemas económicos sacan a flote lo peor de nosotros. La incertidumbre y el miedo nos obligan a luchar por nuestros intereses personales y a preservar nuestras ventajas. En la política y en la economía suele obtenerse provecho de las excesivas críticas y acusaciones a los demás y a sus acciones. Hemos visto esfuerzos por limitar o abolir elementos de la negociación colectiva y restringir las funciones de los trabajadores y sus sindicatos. Algunos demonizan al mercado o al gobierno como la fuente de todos nuestros problemas económicos. Los inmigrantes han sido culpados injustamente por algunos de los problemas económicos actuales. Demasiado a menudo, las voces más fuertes reciben la atención y se produce el círculo vicioso predecible de culpa y evasión, pero hay pocas acciones eficaces dirigidas a resolver los problemas fundamentales.


Existe otra manera de responder a la difícil situación en que nos encontramos. Podemos comprender y actuar como parte de una sola economía, una sola nación y una sola familia humana. Podemos reconocer nuestra responsabilidad por las acciones –grandes o pequeñas–con las que hemos contribuido a esta crisis. Podemos asumir la responsabilidad de trabajar unidos para superar el estancamiento económico y todo lo que viene con él. Podemos respetar claramente la legitimidad y las funciones de los demás en la vida económica: comercial y laboral, del sector privado y público, de instituciones con y sin fines de lucro, religiosas y académicas, de la comunidad y del gobierno. Podemos evitar cuestionar las intenciones de los demás. Podemos defender nuestros principios y prioridades con convicción, integridad, cortesía y respeto por los demás. Podemos buscar puntos en común y aspirar al bien común. Podemos animar a todas las instituciones en nuestra sociedad a que trabajen juntas para reducir el desempleo, promover el crecimiento económico, superar la pobreza, aumentar la prosperidad, llegar a un acuerdo y hacer los sacrificios necesarios para comenzar a curar nuestra quebrada economía.


La seriedad y el peligro de la situación económica actual exigen un compromiso de todos los sectores para unirse, idear y reconstruir una economía más fuerte que garantice la dignidad de todos, especialmente ofreciendo oportunidades laborales. Ninguna entidad puede salvar la economía por sí sola, y todas las instituciones deben ir más allá de sus intereses particulares. Para poder tomar medidas coordinadas y de conjunto, se deben abrir o fortalecer líneas de diálogo entre los gobernantes, empresarios, sindicatos, inversores, entidades financieras, instituciones educativas y sanitarias, filántropos, comunidades religiosas, desempleados y quienes viven en la pobreza, de modo que se pueda establecer una base común para buscar el bien común en la vida económica. Como han dicho muchas veces los obispos católicos: "El proceder católico es reconocer el rol esencial y las responsabilidades complementarias de las familias, las comunidades, el mercado y el gobierno para trabajar juntos en la superación de la pobreza y el fomento de la dignidad humana" (Un lugar en la mesa, 18).Conclusión: palabras de esperanza y compromisoPara los cristianos no es suficiente reconocer las dificultades actuales. Somos un pueblo con esperanza, comprometido a rezar, a ayudar a los que enfrentan dificultades y a colaborar con otros para construir una economía mejor. Nuestra fe nos da fuerza, dirección y confianza para estas tareas. Como nos anima el Papa Benedicto:


En nuestra tierra hay lugar para todos: en ella toda la familia humana debe encontrar los recursos necesarios para vivir dignamente, con la ayuda de la naturaleza misma, don de Dios a sus hijos, con el tesón del propio trabajo y de la propia inventiva (Caritas in veritate, 50).Debemos recordar que en el centro de todo lo que hacemos como creyentes debe estar el amor, ya que el amor es lo que honra la dignidad del trabajo como participación en la creación de Dios, y el amor es lo que valora la dignidad del trabajador, no solo por la labor que realiza, sino sobre todo por la persona que es. Este llamado de amor es también una obra de fe y una expresión de esperanza.


En este Día del Trabajo de 2011, estamos inmersos en una crisis económica continua y se nos llama a renovar nuestro compromiso con la tarea que Dios nos dio de defender la vida y la dignidad de la persona, enaltecer el trabajo y defender a los trabajadores con esperanza y convicción. Éste es un momento para la oración, la reflexión y la acción. En las palabras de nuestro Santo Padre el Papa Benedicto XVI:La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las negativas. De este modo, la crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo. (Caritas in veritate, 21).

dijous, 9 de juny de 2011

Fotos de les mogudes del Primer de Maig

Encara que arriben una mica tard, pengem aquí algunes fotos dels diferents actes celebrats pel Primer de Maig: el treball del dia 30 d'abril, l'eucaristia, la participació als concerts de la JOC, la mani de l'1...

dijous, 2 de juny de 2011

COMUNICAT DAVANT EL NOU MOVIMENT DEL 15-MEls qui formem la Pastoral Obrera de Catalunya (Moviments, Delegacions i Col·lectius) ens alegrem de la sotragada a la consciència que significa el moviment del 15-M i les acampades.
Ja era hora que hi hagués una reacció clara i massiva a la degradació de les condicions laborals i socials, i un "diguem no" a la perpetuació d'un sistema econòmic, social i polític que no respon a les veritables i urgents necessitats de la majoria dels ciutadans, que es van empobrint i arraconant en el procés social.
Ara ha aparegut aquesta manifestació significativa i de gran ressò de les acampades, però això no s'improvisa. Molta gent, de molt de temps, ha anat treballant per fomentar la consciència social, per denunciar els abusos econòmics, per buscar i mostrar que "un altre món es possible". Per això esperem que es trobin propostes de transformació i renovació socials i polítiques duradores.
Creiem que aquest moviment de "democràcia real ja" és una proposta ben legítima de ser plantejada i escoltada, i per això protestem per la desproporcionada i repressiva acció policial del passat divendres.
Saludem amb esperança la incorporació de molts joves a aquest combat, i nosaltres mateixos volem fer costat als qui lluiten per aquests valors de justícia i de pau, de solidaritat i de transformació social, que són valors que aprenem en la paraula i l’acció de Jesús i el seu Evangeli.
El col·lectiu de cristians i cristianes que representem fa molt de temps que treballem en la formació de persones amb una consciència crítica davant el sistema capitalista i solidària amb els pobres de la terra. En el camí ens hem anat trobant amb altres col·lectius ben diversos (sindicals, polítics, culturals, socials...) i hem compartit amistat i esperances.
Animem als cristians de les esglésies de Catalunya a fomentar l'atenció, la solidaritat i la participació en tot allò que signifiqui una transformació humanitzadora de la vida de les persones i de la nostra societat, perquè creiem que tot això "no és lluny", ans al contrari, del projecte del Regne de Déu.
Barcelona, 28 de maig de 2011

dijous, 28 d’abril de 2011

PRIMER DE MAIGDe cara a la Celebració del Primer de Maig, la Pastoral Obrera de Catalunya ha escrit, com cada any, un Manifest:

MANIFEST PRIMER DE MAIG 2011

El Primer de Maig, és una jornada reivindicativa en la qual commemorem la solidaritat dels obrers de Xicago de 1886 i les víctimes de la defensa dels drets laborals. Avui, veiem noves víctimes de la desigualtat, de l’explotació i de l’atur en el món del treball. Com a treballadores i treballadors cristians, volem manifestar públicament aquestes reflexions:

Mirant la realitat actual:

 • Segons Càritas el 12% de les llars espanyoles se situen per sota del llindar de la pobresa. El 9,8% presenten diversos problemes d'integració social. El 7,2% (mig milió de llars) es troben en pobresa extrema i exclusió social. 1.350.000 llars no tenen cap tipus d'ingressos al nostre país. El 36% de les llars espanyoles té com principal font d'ingressos una pensió.
 • Amb els diners donats als bancs hi hauria per eradicar la fan al món durant 600 anys.
 • L’estatut del treballador considera l'ocupació temporal com una excepció de la norma, no obstant, un terç de l'ocupació continua essent temporal.
 • Encara que cada vegada hi ha més dones que treballen a canvi d'un salari, la seva part de responsabilitats familiars no sembla haver disminuït.
 • Hem muntat un estil d'economia i de vida, en el qual hem abusat dels diners inexistents, tant a nivell institucional com a personal i ens ha mancat el valor de l'hospitalitat i de la solidaritat.
 • Vivim una dictadura del mercat. Els amos del món no concorren a les eleccions, perquè els qui manen de debò no són ni el govern ni les institucions.

Sentint la realitat actual a la llum de la fe:

Si algú que posseeix béns en aquest món veu el seu germà que passa necessitat i li tanca les entranyes, com pot habitar dintre d'ell l'amor de Déu? (1 Jn 3, 17)

Davant la realitat actual, en l’estructura de la qual es troben profundament inserits tants conflictes, causats per l’home, i en la qual els mitjans tècnics —fruit del treball humà— juguen un paper primordial, cal recordar sobretot un principi ensenyat sempre per l’Església. És el principi de la prioritat del «treball» davant del «capital». (Laborem Exercens 12).

Les majories empobrides a tot el món són una denúncia palpable contra la ideologia del neoliberalisme econòmic que fomenta la cobdícia i el lucre, i posterga irreverentment a les persones.

Actuant amb esperança:

Volem recordar que el que som, és gràcies a molts homes i dones conscients de la seva dignitat obrera, que van aconseguir molts avenços en el terreny laboral, sindical, social i cultural...

Per tant ens comprometem a:

 • Revisar en profunditat l'orientació de la nostra vida social, particularment la manera d'entendre l'economia.
 • Donar prioritat a la persona enfront del mercat, que no pot ser instrumentalitzada per les estructures socials, econòmiques i polítiques.
 • Prioritzar els drets dels més empobrits dins el món obrer.
 • Treballar per la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Treballar en la política, entesa com a preocupació i servei pels altres.
 • Discernir i recolzar, les diferents propostes i mobilitzacions sindicals i socials per fer front a aquest canvi de model de societat que empobreix als més febles, trencant la comunió i la solidaritat.
 • Articular una presència pública de les nostres Parròquies i Moviments, en la societat, on la pregària i l’acompanyament a les víctimes vagin unides a la denúncia de les causes que les generen.
 • Desenvolupar un treball de conscienciació que trenqui el silenci, el descoratjament i la desconfiança que es viu i s’accepta com a “normalitat”.

MOVIMENTS OBRERS CRISTIANS DE CATALUNYA I BALEARS: ACO, GOAC, JOC, MIJAC, CAPELLANS OBRERS, RELIGIOSES EN BARRIS I DELEGACIONS DE PASTORAL OBRERA DE LES DIÒCESIS DE CATALUNYA.

DIA DE LA DONA TREBALLADORA


En motiu de la celebració del 8 de març passat, es va redactar com cada any el Manifest pel Dia de la Dona Treballadora. El text a continuació:

De nou aquest any tenim motius per celebrar de forma reivindicativa el dia de la dona treballadora. Dones de tot el món continuem en múltiples situacions de desigualtat. En les condicions laborals, l’organització social i la divisió del treball són a l’arrel del problema: mentre el 56% de treballadors ocupats són homes, només el 44% són dones. Les dones constituïm menys del 40% del total de treballadors remunerats a temps complet i en canvi més del 80% dels ocupats a temps parcial. La desigualtat salarial és encara del 20%.

Les tasques de cura encara avui es concentren en les dones, no només dels fills i filles, sinó també de malalts i persones grans de la família, d’aquí que el 85 % de les excedències són sol·licitades per dones. Segons un estudi recent, el 63% de jornades reduïdes per la cura dels fills menors de cinc anys, són sol·licitades per dones, i el 19% per homes.

Les últimes mesures aprovades pel govern en el sistema de pensions situarà les dones encara més en el llindar de la pobresa. Tampoc aquí no es compleix el principi d’equitat, ja que la pensió mitjana de les dones és de 599 €, un 39% més baixa que la dels homes, que està en 977€ al mes.

Aquest any, amb la situació de crisi, ha disminuït la representació de les dones dins el parlament i el govern, i ha desaparegut el Ministeri d’Igualtat. Moltes dones segueixen patint violència, assetjament i maltractament psicològic i sexual a la llar o al treball. Durant l’any 2010 han mort 71 dones per violència de gènere, 73% de les quals eren immigrants. La situació de pobresa genera més conflictes personals i familiars amb el risc d’arribar a l’exclusió social.

També, però, entre col·lectius diferents de dones es fa palesa la desigualtat d’oportunitats: el treball de moltes dones immigrants en tasques domèstiques i de cura, dins l’economia submergida, és el que permet a dones europees alliberar-se i ingressar al mercat laboral. No podem obviar que el creixement econòmic dels seus països d’origen, depèn en gran mesura de les trameses d’aquestes dones.

La situació de les dones joves també és difícil. Aquelles que vulguin desenvolupar una carrera professional s’han d’enfrontar a una realitat laboral on, per una banda, poden ser vistes, des del prejudici, com a dones que en el futur prioritzaran les responsabilitats domèstiques i familiars i, per altra banda, s’esperarà d’elles que rendeixin al màxim i que es concentrin en la seva activitat laboral. Les estadístiques també ens indiquen que continuen havent-hi diferències entre homes i dones joves pel que fa a la taxa d’ocupació: segons l’ INE, al 2008 la diferència entre homes i dones menors de 30 anys era del 10%.

Malgrat tot, el despertar de la dona no s’atura i avui podem veure el seu paper motor en les revoltes populars dels països de l’orient mitjà; els seus esforços d’adaptació a casa nostra i les seves denúncies de múltiples situacions d’injustícia. Els mitjans de comunicació s’han fet ressò, últimament, del patiment de més de 30.000 dones a qui entre els anys 50 i 90 es va robar els fills; són 261 les que han presentat ja denúncia.

Nosaltres, dones obreres i cristianes, acollint el missatge de Jesús de Nazaret, que ens proposa la igualtat i amor entre dones i homes d’arreu del món, demanem als governs, empreses i institucions que:
 • Es promoguin polítiques per a la igualtat d’oportunitats, de participació i redistribució en els àmbits laboral, polític, social i familiar que afavoreixin a dones i homes per igual.
 • S’articulin mesures correctives de la desigualtat salarial i en el sistema depensions.
 • L’Església catòlica modifiqui el seu discurs i pràctica actual envers les dones.
 • S’universalitzi l’educació infantil de qualitat i els serveis professionals públics d’atenció a la dependència.

MOVIMENTS OBRERS CRISTIANS DE CATALUNYA I BALEARS: (ACO, GOAC, JOC, MIJAC), CAPELLANS OBRERS, RELIGIOSES/OS EN BARRIS I DELEGACIONS DE PASTORAL OBRERA DE LES DIÒCESIS DE CATALUNYA.