Com a treballadores i treballadors cristians afirmem la dignitat inalienable de les persones i de la classe obrera de tot el món. En aquest camí de recerca de propostes i solucions dignes de la condició humana, volem estendre la mà a tothom des de la nostra opció pels empobrits. Ho volem fer amb la responsabilitat i l’esperança que troben el fonament en Déu i en les persones, dues causes que no es poden separar mai per a qui seguim a Jesucrist.

dijous, 3 de maig de 2018

ESGLÉSIA PEL TREBALL DECENT - COM ACONSEGUIR AVUI UN TREBALL DECENT?

El passat 1 de març vam celebrar un acte en el marc de la campanya “No qualsevol treball, sinó un treball decent”, impulsada per diferents entitats d'església, que actualment ens hem organitzat en la plataforma Església pel Treball Decent: ACO, JOC, GOAC, Càritas, Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, Mans Unides, Acció Solidària Contra l’Atur i la Delegació diocesana de Pastoral Obrera.
L'acte, que es va dur a terme a l'escola Jesuïtes del Clot, va consistir en una taula rodona que portava per títol “Com aconseguir avui un treball decent?”. En aquesta taula van participar-hi els ponents següents:
• María Recordo, secretària general del sindicat USOC
• Enric Vinaixa, director general de relacions laborals i qualitat en el treball del departament del treball, assumptes socials i famílies
• Rosa Llamas, directora de persones i organització del grup CLECE
• Josep M. Ureta, moderador, periodista

En la fila zero també vam poder comptar amb la intervenció de representants de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, el col·lectiu “Les Libèl·lules”, la CGT, l'Assemblea d'Aturats de Barcelona i els Moviments Obrers Cristians (JOC, ACO, GOAC).

La reivindicació de tots els participants va ser clara “no qualsevol treball, sinó un treball decent”. Però què és un treball decent? Ho podríem definir com aquell treball imprescindible que et cobreixi totes les necessitats elementals o bàsiques per a un bon desenvolupament humà dins de la societat que compartim. Aquell que et permeti viure, desenvolupar una família, tenir un habitatge, gaudir d'una bona educació. Aquell treball que estigui ben remunerat, en funció de les hores que li dediquem, i on l'empresa no escatimi salari per excés d'hores no cobrades o fora del contracte establert amb el treballador, on el treballador se senti valorat dins i fora de l'empresa. Amb un jornada laboral regulada per conveni i un calendari establert per compaginar la vida laboral amb la familiar i l'oci.

Els ponents en aquest acte van deixar constància de la situació laboral a Espanya i de la falta d'oportunitats de la joventut, que després d'acabar els estudis han d'emigrar a altres països per introduir-se al mercat del treball, amb les conseqüències que això comporta per a les famílies. El treball precari, amb contractes porqueria, i la desigualtat entre gènere és també un altre factor a tenir en compte per aconseguir un treball decent. L'estabilitat laboral i la falta de regulació, en moltes ocasions per part de les administracions, generen conflictes laborals que desestabilitzen el mercat, i repercuteix en tots els sectors incloses les pensions de les persones que ja han abandonat la seva etapa de treball. Tot ésser humà té dret a un treball decent i la seva dignitat ha de ser respectada, tal com estableix la Constitució espanyola.

Tots els intervinents van destacar la importància de certs punts a tenir presents quant a desigualtats a abordar: s'han de millorar les condicions laborals i buscar equilibri, la globalització ha de ser equitativa. Tothom ha de poder desenvolupar una vida digna gràcies a un treball decent. No obstant això, la recent reforma laboral espanyola permet condicions de treball indecent. Aquesta situació és inacceptable. Els sindicats han d'oposar-se a això. Les empreses han de ser rigoroses i complir amb els convenis. Cent anys després d'haver-se aconseguit a Espanya la jornada laboral de 8 hores, sembla que amb prou feines s'ha avançat.

Les reivindicacions que vam poder escoltar, entre d’altres, van ser: una societat que tingui com a objectiu prioritari un treball decent per a tots, una valoració d'ocupació tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu, una recuperació econòmica acompanyada d'una ocupació suficient i una millora de la recuperació social.

I, sobretot, ens van recordar que el treball ha de ser un bé i un dret fonamental de tota persona i que està vinculat directament a la dignitat humana. Aquest dret està reconegut en l'article 23 de la Declaració dels Drets Humans i en els tractats internacionals de drets humans, i és descrit a la declaració de l'Organització Internacional del Treball (OIT) relativa als Principis i Drets Fonamentals del Treball.

Cap comentari:

Publica un comentari