Com a treballadores i treballadors cristians afirmem la dignitat inalienable de les persones i de la classe obrera de tot el món. En aquest camí de recerca de propostes i solucions dignes de la condició humana, volem estendre la mà a tothom des de la nostra opció pels empobrits. Ho volem fer amb la responsabilitat i l’esperança que troben el fonament en Déu i en les persones, dues causes que no es poden separar mai per a qui seguim a Jesucrist.

dijous, 3 de març de 2016

COMUNICAT DE LA PASTORAL OBRERA DE CATALUNYA en motiu DE LA JORNADA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA - 8 DE MARÇ DE 2016

De nou aquest any tenim motius per celebrar de forma reivindicativa el dia de la dona treballadora. Dones de tot el món continuem en múltiples situacions de desigualtat laboral i social. Vivim un canvi d’etapa, estem en un món molt canviant i la dona hi juga un paper important.

LES DONES EN LA FAMÍLIA. A la societat, es continua sense reconèixer el treball de cura de les dones. La feminització d’aquestes feines de dedicació a la família fan que siguin les dones les que normalment sol·liciten excedències o reduccions de jornada. I en conseqüència apareix l’economia submergida i una gran desprotecció legal.
LES DONES I EL MÓN LABORAL. Començant per les dones joves que en temps de crisi no tenen assegurada la feina i els estudis són cada vegada més cars. Tot això provoca perspectives de futur incertes que fan que l’emancipació arribi cada vegada més tard i es faci difícil conciliar vida personal, familiar i la vida laboral. Un cop incorporades al món del treball encara s’ha de superar el “sostre de vidre” (la dificultat de les dones per accedir a responsabilitats dins dels llocs de treball), o la desigualtat de salaris.
LES DONES I LA IMMIGRACIÓ. Partint que el millor és lluitar per un món de pau i superar les diferències culturals i lingüístiques, davant del fenomen de les persones refugiades que vivim avui dia hem de lluitar per facilitar la integració d’aquestes dones que venen de països en guerra. En els conflictes bèl·lics la dona és una de les més vulnerables, objecte de violacions i maltractaments per part dels altres.
LLES DONES I LA POLÍTICA. La dona s’incorpora públicament en el món de la política. Però són discriminades i es valora la seva capacitat a partir de criteris no polítics, sinó per criteris físics, estètics o de personalitat. Així doncs, també en aquest camp la lluita per la igualtat encara està molt present. Encara hem d’arribar a una política de tots i totes.   

Nosaltres, dones obreres i cristianes, acollim el missatge de Jesús de Nazaret que ens proposa que cercant l’AMOR i la JUSTÍCIA, tot home i tota dona pot viure amb dignitat vers la seva plenitud. Posem de manifest el valor de tota persona, especialment de la dona per totes aquestes situacions que encara vivim. Cap de nosaltres no pot ser menyspreada, ni pot ser tractada socialment com a un objecte de consum o mà d’obra barata.  

És per tot això que com a militants cristianes afirmem: Déu va crear l'home, a la seva imatge ho crea, va crear l'home i la dona. Gn 1,27.  Déu ens va crear IGUALS NO INFERIORS.

Un any més, continuem plantejant-nos qüestions essencials que devem respondre si volem garantitza un futur per a tothom, dones i homes:

  •      Reconeixem suficientment el valor central de les dones que acompanyen cap a la plenitud de que és humà en la societat i en l’Església, en totes les seves dimensions?
  •      Les tasques de cura continuen sent “cosa de dones” (“àngels de la llar”)? Tenen reconeixement econòmic? Com traduir aquesta expressió a nivell social? I en l’Església?
  •             La pobresa, situació de la majoria de dones del món, és la causa i la conseqüència de la  violència contra elles, sigui física o psíquica. Denunciem el feminicidi?
  •       Quina és la expectativa per dones i homes, respecte al temps dedicat al mercat de treball i tenint en compte l’elevada concentració sectorial de les dones en llocs de treball precaris?
  •     Que ens plantegem fer per evitar pràctiques de consum, basades en la explotació humana i concretament la de les dones?
  •     És possible esforçar-nos conjuntament en la construcció d’espais comunitaris de solidaritat i dignitat, que com a conseqüència de la crisi de llocs de treball i del sistema actual de benestar, porten a tantes dones a una situació global de precarietat?
  •    Com hauria d’educar, formar i quins valors necessita exercitar una societat realment democràtica per un canvi individual i col·lectiu pel benestar de tota la comunitat?

 Des de la POC ens sentim cridats i cridades a ser-hi presents en aquetes situacions que pateixen moltes dones i ens comprometem a treballar per la seva dignitat.


MOVIMENTS I COL·LECTIUS OBRERS CRISTIANS DE CATALUNYA I BALEARS: ACO, GOAC, JOC I MIJAC, CAPELLANS OBRERS, RELIGIOSES/OS EN BARRIS OBRERS I POPULARS I DELEGACIONS DE PASTORAL OBRERA DE LES DIÒCESIS DE CATALUNYA

Cap comentari:

Publica un comentari