Com a treballadores i treballadors cristians afirmem la dignitat inalienable de les persones i de la classe obrera de tot el món. En aquest camí de recerca de propostes i solucions dignes de la condició humana, volem estendre la mà a tothom des de la nostra opció pels empobrits. Ho volem fer amb la responsabilitat i l’esperança que troben el fonament en Déu i en les persones, dues causes que no es poden separar mai per a qui seguim a Jesucrist.

divendres, 29 de maig de 2020

COMUNICAT DAVANT DEL TANCAMENT DE LA NISSAN A CATALUNYA - PASTORAL OBRERA DE CATALUNYA

 

Davant del tancament de les fàbriques de la NISSAN a Catalunya que deixa al carrer a 4.000 treballadores i treballadors directes i afecta gravíssimament a 21.000 d’indirectes.

Com a moviments i col·lectius de treballadores i treballadors cristians volem:
 • expressar la nostra indignació i rebuig a aquest tancament, fruit de l’especulació i la manipulació que fan aquestes empreses multinacionals, que estan potenciant aquest capitalisme sense entranyes, amb l’únic objectiu del seu guany i benefici al preu que sigui, sense tenir en compte el bé social, als treballadors i treballadores ni les seves famílies.
 • constatar la feblesa dels nostres governs, que no han lluitat tot el que calia al costat dels treballadors/es per trobar una alternativa a aquesta agressió del capital al món del treball del nostre país.
 • compartir amb vosaltres el testimoni del Jorge Pérez, un militant obrer cristià de l’ACO (Acció Catòlica Obrera), treballador de la NISSAN. Creiem que les seves paraules reflecteixen la realitat que estan vivint aquests milers de companyes i companys nostres: el dolor, el patiment, la frustració i la indignació  pel tracte rebut, de part de l’empresa, amb els seus directius i accionistes. Alhora que expressa la seva fe en Jesucrist i la força que dona el sentir-se estimat per Ell. (Enllaç al testimoni d’en Jorge Pérez, un treballador afectat)

                            
Fem nostres les paraules del Papa Francesc el Primer de Maig d’enguany:
Tota injustícia que es comet contra una persona que treballa és una agressió a la dignitat humana, àdhuc a la dignitat del qui comet la injustícia: s’abaixa el nivell i s’acaba en la tensió de dictador-esclau. En canvi, la vocació que Déu ens dona és molt bella: crear, re-crear, treballar. Però això només pot fer-se quan les condicions són justes i es respecta la dignitat de la persona.

Per això volem:
 • fer un gran crit de Solidaritat amb totes i tots els treballadors/es de la NISSAN: els hi donem el nostre suport, perquè la seva lluita és la nostra.
 • invitar a participar en les accions i manifestacions que facin els treballadors/es.
 • cridar a col·laborar econòmicament a la caixa de resistència que tenen per poder fer front a aquesta lluita, ells i les seves famílies.  El nº de compte d’aquesta caixa de resistència és: ES21 0049 1944 2623 1003 0440.

Moviments i Col·lectius Obrers Cristians de Catalunya i Balears: ACO, GOAC, JOC i MIJAC, Capellans Obrers, Religioses/os en barris obrers i populars i Delegacions de Pastoral Obrera de les diòcesis de Catalunya


------ Castellano------

COMUNICADO ANTE EL CIERRE DE LA NISSAN EN CATALUNYA


Ante el cierre de las fábricas de la NISSAN en Cataluña que deja en la calle a 4.000 trabajadoras y trabajadores directos y afecta gravísimamente a 21.000 indirectos.


Como movimientos y colectivos de trabajadoras y trabajadores cristianos queremos:
 • expresar nuestra indignación y rechazo a este cierre, fruto de la especulación y la manipulación que hacen estas empresas multinacionales, que están potenciando este capitalismo sin entrañas, con el único objetivo de su ganancia y beneficio al precio que sea, sin tener en cuenta el bien social, los trabajadores y trabajadoras ni sus familias.
 • constatar la debilidad de nuestros gobiernos, que no han luchado todo lo necesario junto a los trabajadores/as para encontrar una alternativa a esta agresión del capital en el mundo del trabajo de nuestro país.
 • compartir con vosotros el testimonio de Jorge Pérez, un militante obrero cristiano de ACO (Acción Católica Obrera), trabajador de la NISSAN. Creemos que sus palabras reflejan la realidad que están viviendo estos miles de compañeras y compañeros nuestros: el dolor, el sufrimiento, la frustración y la indignación por el trato recibido, de parte de la empresa, con sus directivos y accionistas. A la vez que expresa su fe en Jesucristo y la fuerza que da el sentirse amado por Él. (Enlace al testimonio de Jorge Pérez, un trabajador afectado).

Hacemos nuestras las palabras del Papa Francisco el Primero de Mayo de este año:

Toda injusticia que se comete contra una persona que trabaja es una agresión a la dignidad humana, incluso a la dignidad del que comete la injusticia: se baja el nivel y termina en la tensión de dictador-esclavo. En cambio, la vocación que Dios nos da es muy hermosa: crear, re-crear, trabajar. Pero esto sólo puede hacerse cuando las condiciones son justas y se respeta la dignidad de la persona.


Por eso queremos:
 • hacer una llamada a la Solidaridad con todas y todos los trabajadores/as de la NISSAN: les damos nuestro apoyo, porque su lucha es nuestra.
 • invitar a participar en las acciones y manifestaciones que realicen los trabajadores/as.
 • llamar a colaborar económicamente en la caja de resistencia que tienen para poder hacer frente a esta lucha, ellos y sus familias. El nº de cuenta de esta caja de resistencia es:
 • ES21 0049 1944 2623 1003 0440.

Movimientos y Colectivos Obreros Cristianos de Cataluña y Baleares: ACO, GOAC, JOC y MIJAC, Curas Obreros, Religiosas/os en barrios obreros y populares y Delegaciones de Pastoral Obrera de las diócesis de CataluñaCap comentari:

Publica un comentari