Com a treballadores i treballadors cristians afirmem la dignitat inalienable de les persones i de la classe obrera de tot el món. En aquest camí de recerca de propostes i solucions dignes de la condició humana, volem estendre la mà a tothom des de la nostra opció pels empobrits. Ho volem fer amb la responsabilitat i l’esperança que troben el fonament en Déu i en les persones, dues causes que no es poden separar mai per a qui seguim a Jesucrist.

dilluns, 27 de setembre de 2010

EL 29-S FAREM VAGA

EL 29 DE SETEMBRE FAREM VAGA
COM A TREBALLADORS/ES: AMB ESPERANÇA, EN COMUNIÓ I PER SOLIDARITAT

La convocatòria de VAGA GENERAL és una iniciativa dels sindicats contra la Reforma Laboral i les Retallades Socials. Les treballadores i treballadors obrers cristians que formem la Pastoral Obrera de Barcelona us animem a donar suport i participar en aquesta acció de protesta. Creiem que és un moment per a l’acció, en coherència amb les reflexions i propostes que hem anat fent els darrers anys, sobre l’evolució de les condicions laborals i socials.

Les diverses reformes laborals fetes han anat consolidant la precarització del món del treball, sense aportar solucions pràctiques a la creació d’ocupació i millora de les condicions de vida dels treballadors i treballadores. Amb 4,5 milions d’aturats a tot l’Estat i 600.000 a Catalunya, s’ha aprovat una nova reforma laboral que creiem que avança encara més en precaritzar la vida laboral d’aquest país. D’aquesta reforma destaquem:

· S’abarateix l’acomiadament. Generalitza el contracte de foment de l’ocupació, amb indemnització de 33 dies per any treballat.
· S’augmenten les causes “objectives” de l’acomiadament procedent, si hi ha reducció de beneficis o previsió de pèrdues per part de l’empresa.
· El fons de Garantía Salarial (Fogasa) assumeix el pagament de 8 dies de les indemnitzacions, és a dir, paguem nosaltres mateixos.
· Es facilita a les empreses despenjar-se dels convenis col·lectius. Les empreses podran incomplir els
· compromisos pactats amb els seus treballadors (sou, horari, mobilitat geogràfica, ocupació,…).
· Creix el paper de les empreses de treball temporal (ETT), en perjudici dels serveis públics d’ocupació.

I a més, es congelen les pensions dels jubilats i es retallen sous i llocs de treball del sector públic, mentre assistim a un autèntic escàndol de sous de directius empresarials i financers, d’esportistes d’elit, etc.

Totes aquestes mesures són presentades com absolutament necessàries per sortir de la crisi. Una vegada més volem denunciar que el desencadenant d’aquesta crisis és de tipus financer: per la cobdícia d’alguns, el frau fiscal, la mala estratègia econòmica dels governs, l’especulació immobiliària, els desmesurats beneficis de la banca... i no per les mesures socials o les condicions laborals.

Com a treballadors cristians i cristianes reafirmem els principis de la doctrina social de l’Església, que tenen el seu fonament en la Bona Nova de Jesucrist: la prioritat de la persona respecte l’economia, del treball respecte al capital, del bé comú, de la destinació universal dels bens i de la solidaritat: “La dignitat de la persona i les exigències de la justícia requereixen, sobre tot avui, que les opcions econòmiques no facin augmentar de manera excessiva i moralment inacceptable les desigualtats, i que continuï buscant com a prioritat l’accés al treball per a tothom... L’augment sistèmic de les desigualtats…, no sols tendeixen a erosionar la cohesió social i, d’aquesta manera, posa en perill la democràcia sinó que també té un impacte negatiu en el pla econòmic. Els costos humans són sempre també costos econòmics... Això exigeix una nova i més profunda reflexió sobre el sentit de l’economia i els seus fins”. (CV 32).
Com diu Jesús: “no podeu ser servidors de Déu i de la riqueses” (Lc 16, 13)

Amb la VAGA GENERAL volem aturar aquesta carrera de pèrdua de drets socials i laborals, units a la resta de treballadors/es del món.

Albirem, amb esperança, que un altre món és possible, que cal i podem humanitzar l’economia i la política.

Us animem i cridem a participar de la VAGA GENERAL, i a continuar reflexionant i lluitant.


PASTORAL OBRERA DE BARCELONA: ACO, GOAC, JOC, MIJAC, CAPELLANS OBRERS I RELIGIOSES/OS EN BARRIS