Com a treballadores i treballadors cristians afirmem la dignitat inalienable de les persones i de la classe obrera de tot el món. En aquest camí de recerca de propostes i solucions dignes de la condició humana, volem estendre la mà a tothom des de la nostra opció pels empobrits. Ho volem fer amb la responsabilitat i l’esperança que troben el fonament en Déu i en les persones, dues causes que no es poden separar mai per a qui seguim a Jesucrist.

dijous, 10 de novembre de 2011

"NINGÚ SENSE MENJAR NI HABITATGE"

“NINGÚ SENSE MENJAR NI HABITATGE”
Nota de premsa del Col·lectiu de Capellans Obrers dels Països
Catalans

El Col·lectiu de Capellans obrers dels Països Catalans, que viu els sofriments diaris de les persones que estan patint més fortament les conseqüències de la crisi, reunits a La Selva del Camp en la seva 34ª trobada anual, vol expressar la seva protesta més ferma davant la progressiva destrucció dels drets socials i laborals, concretada en retallades de les prestacions, per exemple: el Programa de la Renda Mínima (PIRMI) i les retallades en ajuts als menjadors escolars.
Són moltes ja les famílies que no tenen cap ingrés. La mateixa Conselleria de Treball ha manifestat que, en un breu termini, el 70% dels que tenen subsidi d’atur en quedaran sense. Paral·lelament els beneficis de les grans empreses s’han augmentat un 20% i no s’ha pres cap mesura contra el permanent frau fiscal (fixat a Catalunya en 800.000 €). D’aquesta manera la crisi recau, fonamentalment, en les classes populars.
Davant aquestes dades considerem immoral qualsevol retallada de les prestacions socials, i irresponsables els politics que no prenen les mesures necessàries per aturar-ho. També demanem responsabilitats penals per als professionals que tenen sous obscens, o que han rebut indemnitzacions milionàries o pensions vitalícies en deixar entitats financeres causants, elles mateixes, en part, d’aquesta crisi.
Demanem, en canvi, que es posin les mesures econòmiques i legals necessàries per complir el que diu l’article 24.3 del nou Estatut de Catalunya respecte al salari ciutadà.
Cap ciutadà sense menjar ni habitatge.
Finalment, aquest col·lectiu esperava unes paraules de denúncia o protesta per part de la nostra jerarquia. Contràriament, davant les properes eleccions generals, la Conferència Episcopal ha fet pública una nota en que no té present la realitat social i, en canvi, condemna l’exercici d’alguns dels drets democràtics, reconeguts i exercits, que ja estaven legislats.La Selva del Camp 6 de novembre de 2011