Com a treballadores i treballadors cristians afirmem la dignitat inalienable de les persones i de la classe obrera de tot el món. En aquest camí de recerca de propostes i solucions dignes de la condició humana, volem estendre la mà a tothom des de la nostra opció pels empobrits. Ho volem fer amb la responsabilitat i l’esperança que troben el fonament en Déu i en les persones, dues causes que no es poden separar mai per a qui seguim a Jesucrist.

QUE FEM...

L'evangelització del món obrer, responsabilitat de tota l'Església, és l'objectiu prioritari de la Pastoral Obrera.

La nostra tasca principal consisteix en la formació d'un laïcat responsable davant de les problemàtiques socials que estan associades al món del treball per tal de fomentar l'evangelització en el món obrer. Forma militants que siguin testimonis de l'Evangeli allà on viu la seva vida, el seu treball i el seu compromís. Vol ser una veu d'Església respecte a situacions i problemàtiques que viu el món obrer, així com ser una veu del món obrer a l'interior de l'Església.


La delegació està atenta als signes dels temps que es donen tant a la societat com a l'Església; pensa i assaja noves respostes a partir de la missió evangelitzadora, dels ensenyaments de la història i de l'anàlisi de les noves condicions, fruit de les grans transformacions socials. Per això va posant al dia el seu projecte i la seva missió.

Per a realitzar la seva tasca, la Pastoral Obrera té diferents coordinacions i jornades de formació amb les altres diòcesis catalanes i espanyoles.

Organitzem cada any una jornada diocesana en ocasió del Primer de Maig, diada dels treballadors i treballadores. En coordinació amb altres diòcesis de Catalunya i amb els moviments d'Acció Catòlica d'àmbit catalanobalear, es convoca la Jornada d'Estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya (POC). Igualment, en coordinació amb la POC, es convoca una jornada de formació anual de religioses i religiosos en el món obrer i popular. També participem en la Jornada que organitza el departament de Pastoral Obrera de la Conferència Episcopal Espanyola.

La Pastoral Obrera està en contacte amb la Pastoral Social de la diòcesi. Ambdues delegacions treballen des d'angles diferents i complementaris per donar resposta pastoral a realitats com la precarietat en el treball dels joves o la immigració estrangera o l'atur.

La Pastoral Obrera també està en diàleg amb les organitzacions socials, sindicals i polítiques que es donen en el món obrer organitzat.


HISTORIA
Podríem remarcar tres etapes en la Pastoral Obrera:

1945 - 1975
La tasca en temps de la dictadura franquista i en el pots-franquisme, amb moltes suplències.

1975 - 1994
L'etapa democràtica amb l'impuls d'una tasca evangelitzadora en les parròquies populars, en els moviments apostòlics i en el seguiment de capellans, religiosos i religioses inserides en el món obrer i popular

1994 - ...
La darrera etapa, en continuïtat, rep un nou impuls per a l'aprovació i publicació del document "La Pastoral Obrera de tota l'Església", elaborat per la Conferència Episcopal Espanyola (LXII Assemblea plenària de la Conferència Episcopal, novembre 1994). Aquest important document obre noves perspectives al treball pastoral amb els treballadors i treballadores i impulsa dues prioritats especials a treballar en l'àmbit de Pastoral Obrera:
  • La formació de militants obrers i cristians a través de la promoció dels moviments i escoles de formació socio-política de la fe
  • L'extensió de la Pastoral obrera incidint en les comunitats parroquials, potenciant des de la Pastoral Obrera la dimensió social de la fe i amb un instrument en auge: els Equips Parroquials de Pastoral Obrera

Cap comentari:

Publica un comentari